TechSkills Monitor - Powered by TechYourFuture
 

Samen kom je verder....

In het pilotproject TechSkills Monitor werken de volgende partners samen aan een betere aansluiting tussen onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het expertisecentrum Tech Your Future. 

Partners van de TechSkills Monitor

Expertisecentrum TechYourFuture

Expertisecentrum TechYourFuture

TechYourFuture voert samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan de kennisontwikkeling over goed techniekonderwijs. Hierbij worden verschillende onderzoeksmethoden ingezet om programma’s, curricula en interventies te ontwerpen en te evalueren, die bijdragen aan effectieve en betekenisvolle leeromgevingen. Er gebeurt al veel moois in het onderwijs. Dat willen wij meer bestendigen. Daarom richten wij ons op het optimaliseren en verduurzamen van bestaande effectieve onderwijspraktijken. Ook ontwikkelen we nieuwe innovatieve oplossingen voor onderwijs en ondernemingen. TechYourFuture is een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim. www.techyourfuture.nl

ROC van Flevoland

ROC van Flevoland

Het ROC van Flevoland maakt werk van talent. Vanuit de MBO colleges van Almere en Lelystad nemen de opleidingen bouwkunden en engineering deel aan het pilotproject van de TechSkills Monitor. www.rocvanflevoland.nl

Regieraad Techniek Flevoland

Regieraad Techniek Flevoland

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 beschikt over voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sector. Het initiatief voor de Regieraad Techniek Flevoland is genomen door 10 organisaties: ondernemers- en werknemersorganisaties, scholings- en ontwikkelingsfondsen en de provincie Flevoland. www.regieraadtechniek.nl

Windesheim Flevoland

Windesheim Flevoland

Vanuit hogeschool Windesheim Flevoland neemt de opleiding engineering deel aan de TechSkills Monitor. Het project is een initiatief van het lectoraat nieuwe arbeidsverhoudingen.