TechSkills Monitor - Powered by TechYourFuture
 

Informatie voor bedrijven 

De TechSkills Monitor streeft naar structurele verbetering van de afstemming tussen onderwijs (MBO en HBO) en bedrijfsleven rond de ontwikkeling van technische functies.

De basis van de TechSkills Monitor is een begeleide vragenlijst waarin de student van de opleiding die als stagiair bij uw bedrijf is informatie verzamelt over de inhoud van de functie, de werkomgeving en de benodigde competenties, nu en in de toekomst.  

De Monitor is een instrument om informatie te verzamelen over ontwikkelingen in technische functies bij bedrijven, zodat het onderwijs hier direct op in kan spelen. Tegelijkertijd biedt de Monitor een werkmethodiek waarbij het verzamelen en gebruiken van informatie (via stages) wordt ingebed in het primaire onderwijsproces, met als doel het onderwijs continu te kunnen verbeteren. Daarom worden docenten, studenten en stagebedrijven actief bij het project betrokken.

De TechSkills Monitor is een initiatief van het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen van Hogeschool Windesheim Flevoland in samenwerking met Tech Your Future de Regieraad Techniek Flevoland en deelnemende onderwijsinstellingen.  

Informatie uitwisseling en opslag binnen de monitor vindt plaats in een beveiligde omgeving en via een beveiligde (SSL) verbinding. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de deelnemende studenten, het bedrijf zelf, de opleiding en het lectoraat arbeidsverhoudingen en wordt uitsluitend gebruikt voor onderwijs en onderzoeksdoeleinden Meer weten?  Kijk dan op de pagina met onze Partners of neem contact op via het contactformulier.