TechSkills Monitor - Powered by TechYourFuture
 

Informatie voor docenten 

Met behulp van de TechSkills Monitor (TSM) wordt de student in staat gesteld om gestructureerd informatie te verzamelen over benodigde competenties om goed te kunnen presteren binnen een functie bij het stagebedrijf. De website www.techskillsmonitor.nl reikt de student een vragenlijst aan die gebruikt kan worden. Ook wordt via de website de informatie verzameld om de input van alle studenten te kunnen analyseren.

De TechSkills Monitor dient meerdere doelen:

  • De student krijgt inzicht in de benodigde competenties voor een functie waar zijn/haar interesse naar uit gaat. 
  • De school krijgt inzicht in het soort competenties waaraan in het werkveld behoefte is door de informatie die verzameld wordt door meerdere studenten.
  • Het bedrijf kan een spiegel voorgehouden worden en medewerkers bewuster maken van hetgeen ze doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.

De TechSkills Monitor wordt ondersteund door de website www.techskillsmonitor.nl. Hier vult de student elke week enkele vragen in. Met de monitor gaat de student tijdens de stage in gesprek met een medewerker om te begrijpen welke kwaliteiten men moet hebben als men in het stagebedrijf wil werken. De monitor wordt uitgevoerd tijdens de stage, maar het begint al vóór de stage, met de voorbereiding en verkenning. Om de stage succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat de student goed voorbereid begint.

Voor docenten is een docenthandleiding beschikbaar. Deze is nu uitsluitend nog beschikbaar voor de deelnemende opleidingen in de pilot voor de TechSkills Monitor. Wilt u meer weten over de TechSkills Monitor? Neem dan via het contactformulier contact op.